آلبوم موسیقی عطر گیسو

امین الله رشیدیکیفیت: مطلوب
1   سپیده ...

Size: 4.0 M
       Server: Pico.F       ..........  Download
----------------------------

2   چشم به راه ...

Size: 8.0 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

3   بی فروغ مهر ...

Size: 4.1 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

4   عطر گیسو ...

Size: 5.4 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

5   کیستم من ...

Size: 6.2 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

6   افسانه ...

Size: 4.6 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

7   اشک ...

Size: 6.3 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

8   نگاهی به ابرها ...

Size: 6.7 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

9   آینه پندار ...

Size: 5.7 Mb           Server: ---       ..........  Download
----------------------------

10   شکوفه ...

Size: 6.0 Mb           Server: ---       ..........  Download
---------------------------